Webbdesign – Skapa utseendet på hemsidan

Läs Mer

Webbdesign – digitala trender 2019

Idag är konkurrensen hård och ställer krav på att webbplatser levererar bra innehåll från första stund. Inom få sekunder ska hemsidan ha lyckats fånga besökarens intresse och därefter leverera det besökaren räknar med. Nedan hittar vi exempel på digitala trender 2019.

  1. Kreativa och uttrycksfulla lösningar
  2. Rörlig bild, animeringar, färg, proffsiga bilder och kreativ typografi
  3. Branscher inspireras av varandra – viktigt dock att hitta sin egen stil för varumärkeskännedomen.

Trender inom webbdesign – 4 lösningar för en bättre design

Blockbaserad layout på sidan

Besökare vill idag ha en lättöverskådlig hemsida med bra mobilanpassning. Bygga upp designen i mindre moduler har blivit allt vanligare då layouten blir smidigare och snabbförståelig.

En färgstark webbplats – Varumärkesbyggnad

En trend som många följer är användningen av starka och klara färger. Trenden blir även starkare med tiden då färgkombinationer och val av färg blir mer avgörande i vardagen.

Designa hemsidan med hjälp av mönster

Genom användandet av mönster skapar du en levande känsla på din plattform. Mönster i olika färger kan skapa ett smidigt sätt att framhäva de delarna du själv vill att besökarna ska se på hemsidan.

Animering och interaktion på webbplatsen

Animeringar kan skapa liv och intresse på webbplatsen. Trenden kan göra det lättare för besökaren att navigera sig på hemsidan vilket kan med planerad väg leda till konvertering. Små automatiska händelser på hemsidan kan uppmuntra besökaren till att agera vidare.